Pád z výšky. Umíte poskytnou první pomoc?

Lucie pravidelně dochází na brigádu do stájí a dělá vše, co je potřeba. Tráví zde víkendy, prázdniny a všechen volný čas. Dnes jí skončila přednáška dříve a tak hned, jak to bylo možné, uháněla ke svým koním. Už když přijížděla ke stájím, všimla si, že něco není v pořádku. Koně byly poplašení a vrata stájí byla otevřená. Vešla opatrně dovnitř. V uličce ležela Kateřina, která zde pracuje na stálo. Podivně zkroucené tělo bez pohybu, bledá tvář, opocené čelo. Vedle ležel žebřík, ze kterého vždycky schazovaly balíky sena z půdy. Katko! Slyšíš mě?..... Lucie slyší jen vzdechy a sténání. Okamžitě vytáčí linku 155.

prvni_pomoc_pad_z_vysky

(D - dispečer, L - Lucie)

L: Haló! To je záchranka?

D: Ano, dobrý den. Co se stalo?

L: Prosím vás, jsem ve stájích Kopretina v Borovanech. Našla jsem kamarádku, jak leží na zemi a nehýbe se. Je to jako by se splašil kůň a srazil jí ze žebříku!

D: Rozumím. Kamarádka je při vědomí? Dýchá?

poraneni_patere_prvni_pomoc

L: Ano, dýchá. Ale při vědomí asi není, neodpovídá mi. Prosím, přijeďte sem!

D: Posádka již vyrazila. Říkáte, že dýchá a že si myslíte, že spadla ze žebříku. Z jaké asi výšky?

L: Asi 4 metry, máme tady na půdě seno....

D: Dobře. Jste tam sama? Ano?  Až přijede sanitka a uslyšíte ji, běžte jim rychle naproti. Do té doby zůstaňte u kamarádky, nehýbejte s ní a jen kontrolujte, jestli dýchá. Ano? Kdyby se něco změnilo, ihned znovu zavolejte.

L: Dobře, děkuji. Prosím, přijeďte rychle, já se bojím že umře....

D: Nebojte se, jste statečná. Jak jste říkala, že se splašil kůň, je tam pro Vás i pro kamarádku bezpečno? Můžete někoho zavolat, aby zvířata zavřel?

L: Jo, měl by tady být někde Tomáš. Tome, Tomé… budu se ho snažit přivolat.

D: Děkuji, ale od kamarádky neodcházejte! Dobře? Na mapě vidím, že posádka tam bude za dvě minuty...

L: Uf, děkuji.

D: Nashledanou.

Postřehy k první pomoci:

  • Mechanizmus úrazu (tedy, jak se vše stalo) je důležitý (skok, pád z výšky, pád břemene aj.), protože příznaky signalizující poranění páteře nemusí být nápadné. Zpravidla se objevuje bezvědomí, necitlivost, brnění a neschopnost pohybu končetinami.
  • Zbrklým jednáním můžete postiženému ublížit, proto se nadechněte a dejte si 10 - 20 vteřin na vyhodnocení situace (Co? kde? Jak se stalo?). Zjistěte stav vědomí, dýchání a podle toho jednejte. Při každém podezření na poranění páteře volejte linku 155.
  • Postižený je v bezvědomí a nedýchá? Šetrně postiženého otočte na záda, uvolněte dýchací cesty (zakloňte hlavu) a zahajte oživování.
  • Dýchá? A není-li jasný důvod (hrozící nebezpečí, zástava dýchání), proč polohu měnit, tak ponechejte postiženého v poloze, kterou aktivně zaujímá, či se v ni nachází. Zabraňte zbytečným pohybům hlavy (držet ji v dlaních nebo mezi koleny). Transport přenechte odborníkům, kteří disponují speciálními pomůckami! V extrémních případech  by Vás dispečer vyzval k provedení improvizovaného přesunu.
  • Myslete na prevenci - dodržujte bezpečnost práce, vyhodnocujte rizika i za děti, pozor na alkohol a zbytečný spěch. Pády z výšky mohou doprovázet další závažné poranění, jako jsou zlomeniny s krevní ztrátou, poranění mozku, hrudníku a pánve. Následky pádů jsou závažné a mnohdy způsobují trvalé i smrtelné následky.

prvni_pomoc_pad_pater

STAHUJ A ULOŽ!

„3 minutovka“ první pomoci je za Vámi. Sdílejte a šířte s námi osvětu první pomoci. Najdete nás na facebooku První pomoc ŽIVĚ a blogu, děkujeme!

autoři Lucka a Tonda.

Zdroj:

Franěk, O., Sukupová, P. První pomoc nejsou žádné čáry, ale dokáže zázraky. 2015. ISBN: 978-80-254-5911-9.

www.zzsmsk.cz11.01.2017