Co VZP nechce, abyste věděli: příspěvek na první pomoc stále můžete získat

Bylo či nebylo pozastaveno proplácení finančních příspěvků na kurz první pomoci a neodkladné resuscitace pro nezdravotnické pracovníky? Nebylo! 

Informace, které dostávali absolventi našich kurzů první pomoci živě na pobočkách VZP se rozcházely, a tak jsme si vyžádali oficiální vyjádření VZP ČR. Bylo nám sděleno, že: „Poskytování příspěvku nebylo doposud zastaveno. Aktuálně došlo pouze ke stažení části propagačního obsahu.“

Co musíte splnit?

Společně se stažením informací o příspěvku z webových stránek – Klubu pevného zdraví se ztratily i podmínky, které musí pojištěnec VZP splnit. Zeptali jsme se a teď už víme, že finanční příspěvek nelze uplatnit na rekvalifikační kurzy. Znamená to, že absolventi oblíbeného kurzu ZZA – Zdravotníka zotavovacích akcí (kurzu akreditovaného u MŠMT ČR) příspěvek nezískají.

Jste pojištěnec VZP a úspěšně absolvujete kurz první pomoci (časová dotace kurzu - minimálně 4 hodiny) a chcete využít možnost získání příspěvku? Vyplňte žádost, předložte originál dokladu o zaplacení, certifikát a vyčkejte. „Kurz musí být poskytován lektorem, který má potřebnou kvalifikaci, proto bylo přistoupeno k posuzování žádostí jednotlivě.“  Můžete tak očekávat buď peníze na svém bankovním účtu, nebo písemné vyjádření o zamítnutí žádosti.

Je o příspěvek zájem?

VZP ČR evidovala ke dni 27. 4. 2017 celkem 185 žádostí (přibližně 60% žádostí bylo schválených k proplacení a 40% žádostí bylo zamítnuto). Na jaká čísla se asi VZP ČR dostane v závěru roku 2017? 

O finanční příspěvek na kurz první pomoci lidé jeví zájem. Bylo by škoda, kdyby VZP ČR tento program úplně ukončila, protože v daném případě je investovaných 1000 Kč opravdu k nezaplacení, pokud se díky absolvovanému kurzu podaří zachránit lidský život. 

Jde o nezvyklou „politiku“ VZP, nabízet příspěvek na něco, co není oficiálně prezentováno na webových stránkách Klubu pevného zdraví. Díky získanému vyjádření od VZP ČR, ve kterém byla potvrzena možnost i nadále příspěvek využít, naším absolventům (pojištěncům VZP ČR) o příležitosti finančního příspěvku až 1 000 Kč na kurz první pomoci rozhodně řekneme. I Vy můžete s námi informaci šířit a přidat svůj názor k jednání VZP.

Lucie Balarinová – ppživě.

Zdroj - vyjádření VZP.

vzp_prvni_pomoc_ppzive15.07.2017