Antonín Hoffmann Lektor

Antonín Hoffmann

Antonín Hoffmann Lektor

První kontakt s "medicínou" v rámci základní vojenské služby (1989 - 1991) jako zdravotník posádkové ošetřovny, vč. poddůstojnické zdravotnické školy. Poté 23 let Celní správa ČR; s kurzem zdravotníka ČČK pro hromadné akce (ZZA). Praxe jako zdravotník hromadných akcí - dětské tábory, pobyty, školy v přírodě. V rámci CS ČR lektor psychologicko-sociálního interaktivního kurzu Efektivní komunikace (cca 3 roky). V roce 10/2015 nastoupil jako řidič ZZS Libereckého kraje. Sebevzdělávání. Absolvoval kurzy psychické první pomoci pro interventy a peery v rámci Systému psychosociální interveční služby.